Informacje o albumie
collage10.jpg
Album: Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło szkoły
W Dzie� Dziecka uczniowie Zespo�u Szk�l im. Ziemi Kaszubskiej mieli du�y pow�d do rado�ci, gdy� w tym dniu odby�y si� uroczysto�ci zwi�zane z wmurowaniem kamienia w�gielnego pod rozbudowywan� cz��� ich szko�y, a co za tym idzie zwi�zane z post�pem prac nad polepszeniem warunk�w ich nauki. Na uroczysto�ci zaproszono nie tylko przedstawicieli w�adz lokalnych, ale r�wnie� osoby, kt�re wspiera�y rozbudow� infrastruktury o�wiatowej w Gor�czynie w ubieg�ych latach.
Liczba zdjęć: 24
Ostatnie zdjęcie dodane przez admin dnia 15. lipiec 2012
Zobacz album
Galeria zdjęć > Wmurowanie kamienia wÄ™gielnego pod nowe skrzydÅ‚o szkoÅ‚y


wmurowanie_kamienia01_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 566wmurowanie_kamienia02_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 447wmurowanie_kamienia03_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 476wmurowanie_kamienia04_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 476wmurowanie_kamienia05_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 509wmurowanie_kamienia06_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 524wmurowanie_kamienia07_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 483wmurowanie_kamienia08_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 482wmurowanie_kamienia09_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 500wmurowanie_kamienia10_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 495wmurowanie_kamienia11_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 473wmurowanie_kamienia12_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 494wmurowanie_kamienia13_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 473wmurowanie_kamienia14_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 466wmurowanie_kamienia15_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 478wmurowanie_kamienia16_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 502wmurowanie_kamienia17_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 511wmurowanie_kamienia18_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 502wmurowanie_kamienia19_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 492wmurowanie_kamienia20_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 492wmurowanie_kamienia21_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 504wmurowanie_kamienia22_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 468wmurowanie_kamienia23_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 505wmurowanie_kamienia24_t1.jpg

Data: 15.07.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 577

stat4u