Kategorie newsów
Różne

Kategoria: Różne
Liczba pozycji: 46
  Uwaga, plebiscyt!
  Apel bożonarodzeniowy
  Wszystkie śmieci nasze są!
  Dla potrzebujących na Ukrainie
  Dla dzieci z onkologii
  Apel bożonarodzeniowy
  Zbiórka dla dzieci
  Dobro nie zna granic!
  Wspominamy tych, którzy odeszli...
  Å»yczenia wielkanocne
  Najlepsze życzenia
  MikoÅ‚ajki
  Andrzejki
  Pomóż zwierzakowi - finaÅ‚
  Pomóż zwierzakowi!
  Pierniki dotarÅ‚y do Afryki
  Zbieramy – sprzÄ…tamy – nie Å›miecimy!
  DzieÅ„ Å»yczliwoÅ›ci
  Zwyczaje wielkanocne z I b
  DzieÅ„ Matematyki
  DzieÅ„ Kobiet
  Inscenizacje bożonarodzeniowe
  PrzeglÄ…d pieÅ›ni i lekcja o niepodlegÅ‚oÅ›ci
  Wszystkich ÅšwiÄ™tych
  Podsumowanie akcji sprzÄ…tania Å›wiata
  Dzieje kultury i historii Kaszub
  DzieÅ„ Kobiet
  Wigilie i mikoÅ‚ajki klasowe
  Chwila zadumy
  Podsumowanie programu
  Rodzinne spotkania w naszej szkole
  KwiecieÅ„ miesiÄ…cem pamiÄ™ci narodowej
  ZajÄ…czki z GOK-u
  Marzanna w siarczysty mróz
  MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Kobiet
  ¦wiêta po kaszubsku i niemiecku
  Wigilie i mikoÅ‚ajki klasowe
  Apel z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci Narodowej
  Trwaj± prace wykoñczeniowe
  Pomoce z projektu
  Inscenizacja "Dziadów" A. Mickiewicza
  W Gorêczynie zakwitnie Pole Nadziei
  Podsumowanie profilaktyki
  Bo¿e Narodzenie
  Szlachetna Paczka
  Dzieñ Edukacji Narodowej
  Pokaż wszystkie kategorie

stat4u