Kategorie newsów
Wydarzenie

Kategoria: Wydarzenie
Liczba pozycji: 158
  Święto Szkoły 2023
  Z okazji Dnia Kobiet...
  Dzień Polsko-Ukraiński
  Dzień Języka Ojczystego
  Walentynki
  Dla schroniska
  Czas wigilii
  Za wolność Twoją i moją...
  Hej kolęda, kolęda!
  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
  Kiermasz świąteczny
  Do boju, Polsko!
  Święto Niepodległości Narodowej
  Bezpieczeństwo wspólną sprawą!
  Dzień Edukacji Narodowej
  Ślubowanie pierwszaków
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-23
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22
  Próbna ewakuacja
  Dzień Ziemi 2022
  Rocznica nadania Szkole imienia
  Na Dzień Kobiet
  Dla Ukrainy
  Obchody Grudnia '70
  Dzień Niepodległości Narodowej
  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  Pomóż zwierzakowi!
  Warsztaty artystyczne
  1 września - pamiętamy!
  Zielone Ramleje
  Uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego 2020/21.
  Rowerowy maj
  DzieÅ„ Flagi RP
  MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Ziemi
  Oddali życie, abyÅ› Ty mógÅ‚ żyć godnie
  Z okazji ÅšwiÄ™ta NiepodlegÅ‚oÅ›ci Narodowej
  Koncert on-line
  W Dniu ÅšwiÄ™tego Walentego
  Wizyta MikoÅ‚aja
  Przy wigilijnym stole...
  Oddali życie, abyÅ› Ty mógÅ‚ żyć godnie
  Dla seniorów z gminy Somonino
  Szlachetna paczka
  Fotorelacja z kiermaszu 2019
  Pomóżmy dzieciom!
  Zapraszamy na kiermasz!
  Åšwiatowy DzieÅ„ Å»yczliwoÅ›ci
  DzieÅ„ NiepodlegÅ‚oÅ›ci Narodowej
  W hopowskim lesie...
  ÅšpiÄ…ca królewna w GorÄ™czynie
  DzieÅ„ Edukacji Narodowej
  Próbna ewakuacja
  Nie Å›miecimy - sprzÄ…tamy - zmieniamy!
  Inauguracja roku szkolnego
  Uroczyste zakoÅ„czenie Roku Szkolnego 2018/19
  Koncert charytatywny
  Witaj wiosno!
  DzieÅ„ Kobiet
  Koncert patriotyczny
  DzieÅ„ babci i dziadka
  Wigilie klasowe
  O kiermaszu
  Kiermasz Å›wiÄ…teczny 2018
  DzieÅ„ Å»yczliwoÅ›ci
  Åšniadanie daje moc
  Obchody Narodowego Dnia NiepodlegÅ‚oÅ›ci
  Wizyta fotografa
  Uroczyste rozpoczÄ™cie Roku Szkolnego 2018/2019
  To już jest koniec...
  DzieÅ„ Matki i Ojca
  Koncert dla Rytla
  Rajd z kompasem
  Zapraszamy na koncert
  Ofiarom grudnia '70
  Wizyta MikoÅ‚aja
  Kiermasz Å›wiÄ…teczny
  Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  Nie ma Å›mieci - sÄ… surowce!
  Uroczyste zakoÅ„czenie Roku Szkolnego 2016/2017
  Wspomnienia z festynu
  Zapraszamy na festyn!
  DzieÅ„ ekologii w GorÄ™czynie
  Dni profilaktyki
  Koncert muzyki klasycznej
  Koncert charytatywny
  Czas egzaminów
  Rocznica nadania szkole imienia
  Angielskie przedstawienie
  ZajÄ…czki z GOK-u
  8 marca - MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Kobiet
  XXV Åšwiatowy DzieÅ„ Chorych
  Przedstawienie teatru Pinezka
  Apel papieski
  Åšlubowanie w DzieÅ„ Edukacji
  DzieÅ‚a wielkich mistrzów zawitaÅ‚y do GorÄ™czyna!
  Próbna ewakuacja
  ZakoÅ„czenie roku szkolnego 2015/2016
  V Festyn Rodzinny
  Fotorelacja z koncertu
  Dobro dzielimy bez koÅ„ca
  Obchody Dnia Ziemi
  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja
  DzieÅ„ szkoÅ‚y
  DzieÅ„ Babci i Dziadka 2016
  Bal przebieraÅ„ców
  DzieÅ„ Babci i Dziadka
  Czarny czwartek
  W Dniu NiepodlegÅ‚oÅ›ci Narodowej
  DzieÅ„ Komisji Edukacji Narodowej
  DzieÅ„ Papieski
  Inauguracja roku szkolnego 2015/16
  ZakoÅ„czenie roku szkolnego 2014/2015
  Już po festynie...
  Podsumowanie projektu
  Rodzinny dzieÅ„ maluchów
  DzieÅ„ Ziemi
  Wizyta MikoÅ‚aja z GOK-u
  Pasowanie na ucznia
  DzieÅ„ Edukacji i Å›lubowanie pierwszaków
  Uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego 2013/2014
  DzieÅ„ Dawcy Szpiku w GorÄ™czynie
  Spotkanie ze sportowcami Pomorza
  Åšwiatowy DzieÅ„ Książki
  Santo subito!
  Zmieniaj nawyki – nie klimat!
  Wielkanocne zwyczaje Mróweczek i nie tylko...
  Podsumowanie projektu unijnego
  MikoÅ‚aj z GOK'u
  DzieÅ„ NiepodlegÅ‚oÅ›ci Narodowej
  DzieÅ„ Papieski
  DzieÅ„ Edukacji Narodowej
  Pola Nadziei
  SprzÄ…tanie Swiata 2013
  Odkrywamy czystÄ… PolskÄ™
  Inauguracja Roku Szkolnego 2013/14
  Uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego 2012/2013
  ZasÅ‚użona dla pożarnictwa
  Wizyta biskupa
  WystÄ™p artystów dla najmÅ‚odszych
  Uroczyste otwarcie nowego skrzydÅ‚a szkoÅ‚y
  Wizyta Å›w. MikoÅ‚aja
  Koncert mistrzów muzyki polskiej
  DzieÅ„ Edukacji Narodowej
  34 rocznica pontyfikatu Jana PawÅ‚a II
  Sprz±tanie ¶wiata
  Uroczyste rozpoczÄ™cie roku szkolnego 2012/2013
  Uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego 2011/2012
  Wmurowanie kamienia wêgielnego
  Dzieñ Ziemi w Gorêczynie
  III Rocznica Nadania Szko³om Imienia
  Podsumowanie projektu ekologicznego
  KASZËBSCZÉ SPIÉWË
  Szkolny Przegl±d Kolêd i Pastora³ek
  XX fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
  Wigilie klasowe
  Przegl±d pie¶ni legionowych
  DzieÅ„ NiepodlegÅ‚oÅ›ci Narodowej
  Spektakl profilaktyczny dla SP
  Pokaż wszystkie kategorie

stat4u