Sukces w XX Konkursie Literackim
Konkurs

      Uczennica klasy Vb, Weronika Wydrowska, zaja II miejsce w XX Konkursie Literackim dla uczniów województwa pomorskiego. Uroczysto ogoszenia wyników i wrczenia nagród miaa miejsce 29 listopada 2012 roku w Przodkowie.

 

Obrazy newsów: konlit1.jpg Obrazy newsów: konlit2.jpg

Mieszkacy lasu w KPK
Konkurs

       W dniu 16.11.2012r. Michalina Kleina z klasy Vb otrzymaa w siedzibie Kaszubskiego Parku nagrod za zajcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym pt. „Mieszkacy lasu w Kaszubskim Parku Krajobrazowym”. Drugie miejsce w tym samym konkursie przypado w udziale uczennicy naszej szkoy Karolinie Ustowskiej z klasy VIb. Na konkurs nadesano ponad setk prac wykonanych przez przedszkolaków i dzieci ze szkó podstawowych. Nadesane prace byy wykonywane technik dowoln, dlatego te byy one bardzo rónorodne i oryginalne. Dzieci pokazay w pracach nie tylko swój talent plastyczny, ale i znajomo rónych gatunków zwierzt yjcych w lasach na terenie Parku. Osoby wyrónione otrzymay nagrody dofinansowane przez WFO w Gdasku.

Izabela Lewicka-Socha 

 Obrazy newsów: konplprz.jpg

Koncert mistrzw muzyki polskiej
Wydarzenie

       26 listopada 2012 r. dziki zaproszeniu Gminnego Orodka Kultury w Somoninie uczniowie klas VI, a take gimnazjalici mogli wzi udzia w koncercie, który odby si w kociele parafialnym w Gorczynie. Muzycy zagrali aranacje utworów na stae zwizanych z histori naszego kraju. Kady utwór poprzedzali informacjami historycznymi oraz ciekawostkami. Nie zabrako utworów Chopina, Moniuszki, pieni legionowych i innych.

Obrazy newsów: koncert.jpg

 

Apel z okazji wita Niepodlegoci Narodowej
Różne

       Z okazji obchodów Dnia Niepodlegoci Narodowej w naszej szkole odby si uroczysty apel upamitniajcy odzyskanie wolnoci przez nasz kraj. W inscenizacji przygotowanej przez uczniów i nauczycieli sp i gp mona byo posucha wspaniaych aranacji pieni patriotycznych i legionowych, a take obejrze film historyczny.

-------ZDJCIA------- 

 

Propagowanie zdrowego ywienia
Spotkanie

       Obrazy newsów: ryba.jpg                                                                                                                                                  

 

 

       Zdrowe odywianie jest podstawowym elementem gwarantujcym prawidowy rozwój i waciw kondycj. Uczniowie III gimnazjum mieli okazj nauczy si od fachowców jak przyrzdzi potrawy z ryb, które powinny by staym elementem ludzkiej diety.

 

Konkurs z jzyka polskiego

       Jak co roku nasza szkoa przystpia do Kuratoryjnego konkursu z jzyka polskiego. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych - podstawówka i gimnazjum. Chtnych nie brakowao. Niestety tegoroczny test okaza si zbyt trudny dla naszych uczniów... Komisja nie wytypowaa uczestników szczebla rejonowego.

Obrazy newsów: konpol.jpg

Warszawa na drodze edukacyjnej przygody
Wycieczki

        Ju drugi rok szkolny Zespó Szkó w Gorczynie uczestniczy w projekcie edukacyjnym Kompetencje kluczowe drog edukacyjnej przygody! Realizacja zaj dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino, wspófinansowanym przez Europejski Fundusz Spoeczny. Tym razem naszym uczniom przytrafia si nie lada gratka – w ramach uczestnictwa w projekcie mogli wzi nieodpatny udzia w wyjedzie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wyjazdy objy zarówno uczniów szkoy podstawowej, jak i gimnazjalistów. Odbyway si w kilku turach. Atrakcji nie brakowao!

Obrazy newsów: collage17.jpg

 

   Czytaj więcej    .. 
Trwaj prace wykoczeniowe
Różne

       Nowy budynek szkoy powstaje w mgnieniu oka. Trwaj ju zaawansowane prace wykoczeniowe. Pilnie pracuj glazurnicy, hydraulicy, elektrycy i malarze. Niebawem budynek zostanie przekazany do uytku.

Obrazy newsów: rozbudowa.jpg

Pomoce z projektu
Różne

       Zespó Szkó w Gorczynie ju od roku bierze udzia w projekcie edukacyjnym Kompetencje kluczowe drog edukacyjnej przygody! Realizacja zaj dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino wspófinansowanym przez Europejski Fundusz Spoeczny. W tym roku w ramach tego przedsiwzicia otrzymalimy liczne pomoce dydaktyczne, m. in. sowniki, poradniki, przybory matematyczne i biologiczne.

Obrazy newsów: pomocepr.jpg

Inscenizacja "Dziadw" A. Mickiewicza
Różne

Obrazy newsów: dziad.jpg 

       31 padziernika 2012 roku, w przed dzie Wszystkich witych, uczniowie klasy Ia gimnazjum przedstawili inscenizacj utworu Adama Mickiewicza pt. „Dziady".

   Czytaj więcej    .. 
Zawody w unihokeja
Sport

       Dnia 30.10.2012r. w Gimnazjum Publicznym w Goreczynie odbyy si Gminne Zawody w unihokeja. W zawodach oprócz naszej szkoy brao udzia Gimnazjum z Somonina. 
        Nasze dziewczyny w ostatnich minutach day sobie strzeli bramki co oznaczao przegran z kocowym wynikiem 3: 2. Chopacy równie nie poradzili sobie z gronym przeciwnikiem, przegrywajc 9:1 z honorow bramk Mateusza Kryszewskiego. Na kocu nastpio rozdanie dyplomów równie dla najlepszych zawodników. Z dziewczyn dyplom taki otrzymaa Paulina Magulska (GP GORCZYNO), natomiast z chopaków Mateusz Reiter (GP SOMONINO). 
        Zawody przebiegy w miej atmosferze. Pierwsze miejsca reprezentowa bd nasz gmin na powiatach. yczymy powodzenia!

Paulina Magulska III b

Obrazy newsów: unihok.jpg  

Egzamin na kart motorowerow

       Dnia 26 padziernika 2012 roku w Zespole Szkó w Gorczynie odby si egzamin na kart motorowerow. Do egzaminu przystpio 20 uczniów, którzy wczeniej brali udzia w zajciach przygotowujcym do uzyskania uprawnie na motorower. Egzamin teoretyczny odby si w szkole, a egzamin praktyczny na zbudowanym do tego celu miasteczku ruchu drogowego. Przygotowaniem uczniów do egzaminu zaj si nauczyciel techniki Adam Formela. Egzamin praktyczny zosta przeprowadzony przez policjantów z Wydziau Ruchu Drogowego w Kartuzach: st. sier. Pawa Cichosza oraz sier. szt. Przemysawa Bir. Uprawnienia na motorower uzyskao 12 uczniów.

Adam Formela

Obrazy newsów: karmot.jpg

Pasowanie na ucznia
Uczniowie

       We wtorek dn. 23.10.2012r. o godzinie 14.00 odbya si uroczysto lubowania uczniów klas pierwszych. W uroczystoci wzili udzia zarówno uczniowie klas pierwszych jak i ich starsi koledzy. Byli równie rodzice i bliscy, którzy chcieli uczestniczy w tak wanym dla kadego pierwszoklasisty dniu. lubowanie to jedno z najwaniejszych wydarze w yciu kadego ucznia, dlatego uroczysto miaa bardzo podniosy, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasici ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najwaniejszy moment uroczystoci – pasowanie na ucznia. Najpierw  zaprezentowali program artystyczny i zoyli uroczyst przysig na sztandar szkoy.
         Pani dyrektor Elbieta Korzeniewska nie miaa najmniejszych wtpliwoci, gdy dotykajc ramion dzieci, z dum przyjmowaa je do grona uczniów naszej szkoy. Pierwszoklasici otrzymali podarunki i pamitkowe dyplomy. Potem odby si sodki poczstunek. Ten dzie by bardzo miy i peen niezapomnianych wrae.
        yczymy wszystkim pierwszoklasistom, by kady dzie w naszej szkole dostarcza im wspaniaych przygód z nauk oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleanek i pracowników szkoy.

                                                                  Wychowawcy klas pierwszych

Obrazy newsów: collage16.jpg 

Zwycistwo w XII Powiatowym Konkursie Religijnym
Konkurs

Dnia 24 padziernika 2012 roku w Dziernie odby si XII Powiatowy Konkurs Religijny - od lat organizowany pod hasem: wici, których warto pozna. Bogosawionym, nad yciem którego
w tym roku pochylali si uczestnicy konkursu by Ks. Bronisaw Markiewicz.

Dla naszej szkoy tegoroczna edycja miaa charakter szczególny, poniewa a dwie uczennice zostay w niej nagrodzone. Pierwsz z nich jest Marta Nikel – uczennica klasy VI b, która wykazaa si ogromn wiedz i ostatecznie zaja zaszczytne II MIEJSCE.

Nikola Cieszyska, druga z naszych laureatek, uczennica klasy IV a w swojej kategorii wiekowej wykonaa prac plastyczn pt: Ksidz Bronisaw Markiewicz w oczach dzieci XIX wieku. Praca zostaa zauwaona, a trud w ni woony zosta doceniony, wic wspólnie moglimy witowa drugi sukces - Nikola otrzymaa bowiem NAGROD PRZEWODNICZCEJ RADY RODZICÓW ZKiW
w Dziernie.
W jej przypadku nie by to jednak koniec wspaniaych przey…

Poniewa na uroczystoci obecni byli pracownicy TV Teletronik – Nikola zostaa poproszona
o udzielenie wywiadu, std prawdopodobnie po raz pierwszy bdzie moga zobaczy siebie
w telewizji!

Nagrodzonym uczennicom szczerze gratulujemy i oczywicie prosimy o wicej!

------------WYWIAD NIKOLI UDZIELONY TV TELETRONIK------------ 

Obrazy newsów: rel.jpg

Znamy mistrzw ortografii!
Konkurs

       19 padziernika Zespó Szkó w Gorczynie odwiedzio 72 mistrzów ortografii z wielu pomorskich szkó podstawowych i gimnazjalnych. Mielimy t przyjemno, gdy zorganizowalimy ju IX fina Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego Jesienne dyktando. Po przywitaniu goci i czci artystycznej, uczestnicy rozeszli si do sal zmierzy si z tekstem dyktand, przygotowanym przez jzykoznawc z Uniwersytetu Gdaskiego. Nastpnie komisje konkursowe sprawdziy prace i wyoniy zwycizców. Wszyscy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody rzeczowe wrczane przez przedstawiciela kuratorium owiaty, samorzdu oraz naszej szkoy. Zwycizcom gratulujemy!

Obrazy newsów: collage15.jpg

   Czytaj więcej    .. 
Razem przeciw agresji!
Spotkanie

      18 padziernika uczniowie mieli przyjemno spotka si z pracownikami orodka pedagogicznego w Krakowie. Panie wygosiy prelekcj, wzbogacon o materia filmowy, mówic o agresji i przemocy. Spotkanie byo elementem realizacji programu profilaktyki, który obowizuje w naszej szkole.

Obrazy newsów: pppkr.jpg

Dzień Edukacji Narodowej
Wydarzenie

       16 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który przypada na 14 października. Była to okazja do podziękowań i najserdeczniejszych życzeń dla wszystkich pracowników oświaty. W tym czasie odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum.

 Obrazy newsów: collage14.jpg

 

Wycieczka klas pitych do Warszawy
Wycieczki

     Dnia 3.10.2012 roku uczniowie klas pitych wraz z wychowawcami Elbiet Bugajn i Henrykiem mijewskim oraz opiekunami Barbar Plicht i Mariuszem Dzikowskim wzili udzia w wycieczce autokarowej do Warszawy. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Stare Miasto. Nastpnie trzy godziny spdzili w Centrum Nauki Kopernik. Mimo e pogoda niezbyt dopisaa pitoklasici wrócili do domu umiechnici i zadowoleni.

E. Bugajna

Obrazy newsów: wwav.jpg 

34 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II
Wydarzenie

Obrazy newsów: jp.jpg 

       Z okazji 34 rocznicy pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II odbył się w naszej szkole apel przypominający te wydarzenia oraz sylwetkę jednego z największych Polaków - Karola Wojtyły.

Jesienne dyktando - etap szkolny
Konkurs

       5 padziernika 2012 r. mistrzowie i pasjonaci ortografii z naszej szkoy próbowali swych si w szkolnych eliminacjach do kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego Jesienne Dyktando. Zmaganiom uczestników patronuje kurator owiaty. Zwycizcy bd reprezentowa szko w finale wojewódzkim w Gorczynie.

Obrazy newsów: j_dyktando.jpg

   Czytaj więcej    .. 
Dzie Chopaka w VI a
Uczniowie

       W tym roku dziewczta z VI a bardzo mile zaskoczyy swoich kolegów z klasy, organizujc im peen atrakcji i niespodzianek Dzie Chopaka. Zabawom nie byo koca. Dziewczyny przygotoway wasnorcznie wykonany poczstunek, szereg gier, zabaw i konkursów, zoyy serdeczne yczenia i zadbay o przemi atmosfer. Panowie mog by dumni ze swoich koleanek. ------- ZDJCIA -------

W Gorczynie zakwitnie Pole Nadziei
Różne

       „Pola Nadziei" to midzynarodowy program realizowany wycznie przez hospicja, polegajcy na sadzeniu onkili. Kiedy zakwitaj wiosn s rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii „Pola Nadziei" jest nie tylko pozyskiwanie pienidzy na rzecz hospicjów, lecz take propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i moliwociach opieki nad chorymi ma uwraliwia spoeczestwo, przypominajc o chorych i cierpicych.

Obrazy newsów: zonkil03.jpg

 

   Czytaj więcej    .. 
Wywiadówka
Rodzice

 Obrazy newsów: wywiadowka.jpg 

       Dnia 28 września 2012 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzcami. 

 

W programie:


 1. Wystąpienie dyrektora szkoły, Pani Elżbiety Korzeniewskiej.

 2. Przedstawienie Wewnętrznego Systemu Oceniania.

 3. Przedstawienie Szkolnego Programu Wychowawczego.

 4. Przedstawienie Szkolnego Programu Profilaktyki.

 5. Przedstawienie Szkolnego Programu Poprawy Efektywności Kształcenia.

 6. Wybór Rady Rodziców.

 7. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas.

 

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!  

Sprztanie wiata
Wydarzenie

SPRZTANIE WIATA - WRZESIE 2012 

dla  Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Gorczynie

Osoba odpowiedzialna: mgr Izabela Lewicka – Socha

Cel akcji:

 • Ksztatowanie wiadomoci ekologicznej i idei ochrony przyrody.
 • Uwraliwienie na potrzeby ochrony przyrody.
 • Wdraanie do celowego i samodzielnego obserwowania zjawisk zachodzcych w rodowisku przyrodniczym
 • Ukazanie pozytywnego wpywu czowieka na rodowisko przyrodnicze
 • Przedstawienie problemu i uwiadomienie roli, jak mog odegra w swoim rodowisku

Wszyscy wychowawcy w dniach od 12 do 19 wrzenia ramach swoich lekcji uczestnicz w ogólnowiatowej akcji sprztania wyznaczonych obszarów.

Przydzia terenu sprztania dla poszczególnych klas:

Szkoa podstawowa:

Klasy I a i b– ul. Osiedlowa

Klasy II a i b– boisko szkolne

Klasa III a– od strony prawej, zewntrzna cz ogrodzenia szkoy oraz lasek i droga na Sawki

Klasa III b – otoczenie szkoy od strony sali gimnastycznej i w dó do rzeki

Klasy IV – droga na Rty, do „krzyówki”

Klasy V – lasy na Osiedlu Sonecznym (za stadionem gminnym)

Klasy VI – stadion gminny i jego otoczenie oraz droga w dó do rzeki

Gimnazjum

Klasy I – ul. Sportowa, lasek przy stadionie

Klasy II  – teren przy kociele

Klasy III  – droga na Somonino

Worki w dniu sprztania mona odbiera u pa sprztaczek. W rkawiczki prosz zaopatrzy si we wasnym zakresie. Po zakoczeniu sprztania wyznaczonych terenów, worki ze mieciami prosz zostawi przy mietniku szkolnym. Zachca si do segregowania odpadów.

W ramach akcji sprztania wiata odbd si:

 *  konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów szkoy pt. „KOCHAM, LUBI, SZANUJ ….NIE MIEC”. Technika prac dowolna, format pracy A-3,  termin  oddawania prac - do 19 wrzenia br.

* zbiórka makulatury dla wszystkich mieszkaców Gorczyna w dniu 14.09.12r. (pitek)  od 13.30 do 14.30 przed budynkiem szkoy.

* apel podsumowujcy akcj sprztania wita oraz wrczenie dyplomów i nagród odbdzie si 21.09.2012r. (pitek). 

Obrazy newsów: sprz2.jpg 

   Czytaj więcej    .. 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
Wydarzenie

       Wakacje dobiegły końca. Czas zatem porzucić letnie wędrówki oraz upalne leniuchowanie i zabrać się do intensywnej pracy w nowym roku szkolnym 2012/2013. Wszystkim uczniom i nauczycielom samych sukcesów i dużo energii.

Obrazy newsów: rozroku12-131.jpg

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012
Wydarzenie

Nadszedł długo wyczekiwany dzień - 29 czerwca 2012 r. Zakończył się rok szkolny 2011/2012. W powietrzu, wodzie, w lasach i na łakach odbijają się już obrazy i dźwięki, które zdają się wyrażać tylko jedno - W A K A C J E

Obrazy newsów: collage13.jpg 

 Z tego powodu składamy wszystkim życzenia udanego wypoczynku i przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku podczas wakacyjnych przygód.

Spotkanie z ratownikiem medycznym
Spotkanie

       26 czerwca odbyo si spotkanie uczniów z ratownikiem medycznym z Kartuz. Podczas wyczerpujcej prelekcji mona byo dowiedzie si wielu cennych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykad wzbogacony by równie o pokaz technik ratowniczych na specjalistycznych manekinach.

Obrazy newsów: ratownik.jpg

Podsumowanie profilaktyki
Różne

27 czerwca 2012 r. w szkole odby si apel podsumowujcy program profilaktyczny na ten rok.

Obrazy newsów: collage12.jpg

Egzamin na kart rowerow
Uczniowie

       W czerwcu, na stadionie gminnym w Gorczynie, odbywa si egzamin na kart rowerow. Od tego czasu przybyo nam nowych, licencjonowanych kierowców.

Obrazy newsów: egz_na_karte.jpg

Naukowy piknik z Einsteinem
Spotkanie

       18 czerwca 2012 r. ju po raz kolejny zawitali do nas pracownicy oraz studenci Politechniki Gdaskiej. W ramach projektu Za rk z Einsteinem, w którym bralimy udzia, przygotowali dla naszych uczniów piknik naukowy.

Obrazy newsów: collage11.jpg

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Info online
Ostatnie Obrazy