Znamy mistrz體 ortografii!
Konkurs

Jesienne dyktando w Gor阠zynie 2012

 

Po raz dziewi眛y mi硂秐icy ortografii spotkali si na Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym w Gor阠zynie. Patronat nad konkursem obj背 Pomorski Kurator O秝iaty.

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przybyli do Gor阠zyna w pi阫ny jesienny pi眛ek 19 pa糳ziernika. Wszystkich powita砤 dyrektor szko硑 El縝ieta Korzeniewska. Zasady konkursu wyja秐i砤 pomys硂dawczyni i koordynatorka konkursu El縝ieta Bugajna. Pocz眛ek zmaga u秝ietni wyst阷 szkolnego chóru pod przewodnictwem Ma砱orzaty Hinca oraz monta s硂wno-muzyczny pod kierunkiem Justyny Plichta.

Swój udzia w konkursie zg硂si硂 69 szkó z pi阠iu powiatów: kartuskiego, ko禼ierskiego, gda駍kiego, wejherowskiego i ko禼ierskiego. Przyjechali przedstawiciele 23 gimnazjów i 46 szkó podstawowych.

Uczniowie pisali tekst dyktanda przygotowany przez niezale縩ego eksperta w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szko硑 podstawowej i I-III gimnazjum. W bie勘cym roku teksty pochodzi硑 z dwóch pozycji: wspomnie Janusza Pasierba „Obrót rzeczy” oraz ze zbioru opowiada Zofii Kossak – Szczuckiej „Bursztyny”. Trudne wyrazy, które si tutaj pojawi硑, to przede wszystkim nazwy w砤sne, np. Forum Romanum, Kapitol czy wyraz obcy cappuccino.

Prace m硂dych mistrzów ortografii sprawdza硑 dwie komisje. W szko硑 podstawowej pod przewodnictwem Wioletty Bobrowskiej-Reiter prace sprawdzali: Alicja Karczewska (ZS Gor阠zyno), Ma砱orzata Hinca (SP Egiertowo), Hanna Mering (ZS Nowa Karczma), Bernadeta Formela (SP Borcz), Gra縴na Jank (SP M禼iszewice), Anna Reich (ZS Somonino), Grzegorz Krefta (ZS Czeczewo). W gimnazjum pracom komisji przewodniczy kasz Reszka, za w sk砤d komisji weszli: Ewa Tusk (ZS Gor阠zyno), Andrzej Popiel (ZS Gor阠zyno), Alicja Nasta砤 (ZKiW Szymbark).

Podczas uroczysto禼i og硂szenia wyników i wr阠zenia nagród obecni byli: wizytator Delegatury Kuratorium O秝iaty w Ko禼ierzynie Jaros砤wa Reclaff-Ptaszy駍ka, wicewójt gminy Somonino Jerzy Kowalewski oraz dyrektor Gminnego o秗odka Kultury w Somoninie Marian Kowalewski.

Wyniki konkursu przedstawiaj si nast阷uj眂o:

Szko砤 podstawowa:

I miejsce – Paulina Kucza z SP w 痷kowie i Aleksandra Bistron z ZS w Somoninie

II miejsce – Julia Leszczy駍ka z SP w Sierakowicach

III miejsce – Alicja Kibort z SP w Pomlewie i Jan Ossowski z SP w Luzinie

Wyró縩ienia –Dominik Walkusz z SP w Brodnicy Górnej, Maciej Ropela z SP nr 5
w Kartuzach i za estetyk Sandra Szwabe z SP w P阷owie.

Gimnazjum:

I miejsce – Alicja Krefta z GP w Tuchlinie

II miejsce – Pawe Wiczkowski z GP w St昕ycy

III miejsce – Zofia Piszka z GP w Szymbarku

Wyró縩ienia – Ewelina Pawelczyk z GP w Kamienicy Królewskiej i Dominika Tala秌a z GP w Przywidzu

Gratulujemy nagrodzonym i wyró縩ionym uczniom oraz ich nauczycielom, poniewa poziom konkursu by bardzo wysoki.

W trakcie sprawdzania prac uczestnicy wraz z opiekunami ogl眃ali film b眃  spacerowali, wykorzystuj眂 ostatnie s硂neczne dni babiego lata. Nagrody dla zwyci陑ców ufundowali wójt gminy Somonino Marian Kryszewski oraz dyrektor Gminnego o秗odka Kultury w Somoninie Marian Kowalewski.. W秗ód sponsorów obecnej edycji konkursu wymieni nale縴 firmy: Brands Polska z Somonina, „Sombud” Socha Miros砤w z Somonina oraz „Dalma” Produkcja pasz z Gor阠zyna i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddzia w Somoninie.

Wszyscy go禼ie, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie skorzystali z gor眂ego posi砶u: tradycyjnej zupy ogórkowej przygotowanej przez panie z kuchni oraz ze s硂dko禼i ufundowanych przez cukierni „Alicja” z Kie硃ina. Szczególne podzi阫owania nale勘 si pracownikom administracji szko硑, zw砤szcza Monice Bednarek, która przyjmowa砤 zg硂szenia i czuwa砤 nad poprawno禼i danych, El縝iecie Kryszewskiej oraz Karolinie Lis która by砤 odpowiedzialna za drukowanie dyplomów. Jesienn dekoracj i wystrój jadalni zaprojektowa砤 i przygotowa砤 Ewa Tusk.

W przygotowania konkursu w潮czy砤 si dyrekcja szko硑 z pani dyrektor El縝iet Korzeniewsk oraz wicedyrektor Alicj Karczewsk. W dniu konkursu oprócz nauczycieli polonistów we w砤禼iwe przygotowanie wydarzenia zaanga縪wa si Henryk 痬ijewski (nag硂秐ienie, projekcja filmu). Pracownicy obs硊gi zadbali o przygotowanie sal lekcyjnych. Bez zespo硂wej pracy nauczycieli, pracowników administracji i obs硊gi przygotowanie tak wielkiego przedsi陊zi阠ia – na 150 osób – nie by硂by mo縧iwe.

El縝ieta Bugajna

 

Obrazy newsów: jd72.jpg

Obrazy newsów: jd73.jpg


Pole膰 tego news'a
Podziel si臋 z innymi: Facebook
Facebook - Lubi臋 To:


Komentarze
Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?
Dodaj komentarz
Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u偶ytkownicy mog膮 ocenia膰 zawarto艣膰 strony
Zaloguj si臋 lub zarejestruj, 偶eby m贸c zag艂osowa膰.

Brak ocen. Mo偶e czas doda膰 swoj膮?

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si臋

Nie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o
Info online
Ostatnie Obrazy