Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Ba硉yckiego
Informacja

Projekt ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Ba硉yckiego” w Gimnazjum Publicznym im. Ziemi Kaszubskiej w Gor阠zynie, finansowany przez WFOGWw Gda駍ku,  realizowany w terminie od 15 kwietnia 2011r. do 28 lutego 2012 r.

 W zwi眤ku ze zbli縜j眂ym si terminem podsumowania zada projektu ,,Nasze Jezioro – Nasza Sprawa”, ,,Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Ba硉yckiego” w Gimnazjum Publicznym im. Ziemi Kaszubskiej w Gor阠zynie realizowanym w terminie od 15 kwietnia 2011r. do 28 lutego 2012 r., serdecznie zapraszamy na konferencj podsumowuj眂 projekt, która odb阣zie si 23.02.2012r. w Zespole Szkó w Gor阠zynie.

W ramach projektu prowadzona by砤 systematyczna edukacja ekologiczna u縴tkowników Jeziora Ostrzyckiego, które le縴 na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Przeprowadzono ankiet w秗ód u縴tkowników jeziora oraz wywiady: z Wójtem Gminy Somonino Marianem Kryszewskim, dr Dorot Bursk z IO UG, pani Maryl Szalewsk w砤禼icielk o秗odka agroturystycznego oraz dyrektorem sp&´砶i Radbur Janem Czapiewskim, u縴tkownikiem wi阫szo禼i Jezior Radu駍kich , tak縠 Jeziora Ostrzyckiego.

Og硂szono i przeprowadzono konkursy: multimedialny ,,Chro駇y Morze Ba硉yckie na l眃zie” i plastyczny ,,Kto mo縠 niech pomo縠 by czyste by硂 morze”.

Przeprowadzono równie systematyczne badania ekosystemu jeziornego w czerech porach roku w o秏iu ,, gor眂ych punktach” jeziora oraz w trzech stacjach w lipcu i sierpniu maj眂e na celu wykazanie wp硑wu turystyki i rekreacji.

Badano: temperatur, zawarto舵 tlenu i dwutlenku w阦la, fosforanów, azotanów, fosforu ca砶owitego, azotu ca砶owitego, chlorofilu, pH, mejobentos, lini brzegow.

Przeprowadzono sesj zdj阠iow.

W trakcie realizacji projektu odbywa硑 si wyk砤dy i warsztaty szkoleniowe na temat funkcjonowania ekosystemu Jeziora Ostrzyckiego nale勘cego do zlewni Morza Ba硉yckiego, a tak縠 szkolenia dotycz眂e obs硊gi sprz阾u u縴wanego do bada, m. in. spektrofotometru i mineralizatora, prowadzone przez pracownika firmy Hach Lange.

W edycji wiosennej, w ramach projektu, odby si jubileuszowy X M硂dzie縪wy Sejmik Ekologiczny, w którym uczestniczy硂 ponad 300 osób - rodziców , uczniów i nauczycieli szkó gimnazjalnych, podstawowej, ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Gda駍kiego i Gda駍kiego Uniwersytetu Medycznego, tak縠 w砤dz i przedstawicieli organizacji pozarz眃owych.

Projekt realizowany jest przy wspó硃racy z Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gda駍kiego, z którym gimnazjum podpisa硂 umow patronack. Sta硑 udzia pracowników naukowych dr Doroty Burskiej i dr Barbary Wojtasik zapewnia bardzo wysoki poziom prowadzonych zaj赕, tak縠 na terenie UG.

Obecnie prowadzone s opracowania wyników i przygotowanie wystaw w Zespole Szkó w Gor阠zynie i w Instytucie Oceanografii UG oraz informatora podsumowuj眂ego projekt.


Pole膰 tego news'a
Podziel si臋 z innymi: Facebook
Facebook - Lubi臋 To:


Komentarze
Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?
Dodaj komentarz
Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u偶ytkownicy mog膮 ocenia膰 zawarto艣膰 strony
Zaloguj si臋 lub zarejestruj, 偶eby m贸c zag艂osowa膰.

Brak ocen. Mo偶e czas doda膰 swoj膮?

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si臋

Nie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o
Info online
Ostatnie Obrazy