Jesienne dyktando w Gor阠zynie
Konkurs

      Przyby硑ch w pi眛kowe po硊dnie uczestników i ich opiekunów powita砤 dyrektor ZS w Gor阠zynie El縝ieta Korzeniewska. Zasady konkursu wyja秐i砤 pomys硂dawczyni 
i koordynatorka „Jesiennego dyktanda” El縝ieta Bugajna. Pocz眛ek konkursu u秝ietni wyst阷 szkolnego chóru pod przewodnictwem Ma砱orzaty Hinca.

      Swój udzia w konkursie zg硂si硂 51 szkó z czerech powiatów: kartuskiego, gda駍kiego, ko禼ierskiego i starogardzkiego. Przyjechali przedstawiciele 17 gimnazjów 
i 34 szkó podstawowych.

      Uczniowie pisali tekst dyktanda przygotowany przez niezale縩ego eksperta w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szko硑 podstawowej i I-III gimnazjum. W bie勘cym roku teksty pochodzi硑 z dwóch pozycji: „Dolina Issy”  Czes砤wa Mi硂sza i „Castorp” Paw砤 Huelle. Trudne wyrazy, które si tutaj pojawi硑 to przede wszystkim harcop i pa糳zierze.

      Prace m硂dych mistrzów ortografii sprawdza硑 dwie komisje. W szko硑 podstawowej pod przewodnictwem Wioletty Bobrowskiej-Reiter prace sprawdzali: Mirella Komkowska (ZSO nr 2 w Kartuzach), Ma砱orzata Hinca (SP Egiertowo), Gra縴na Jamka (SP Miszewo), Marzena Gliszczy駍ka (SP W阺iory), Barbara Brylowska (SP Szar砤ta), Anna Laskowska (ZS Miechucino), Irena Zielka (ZS Goreczyno) i Ma砱orzata Duzowska (SP Brodnica Górna). W gimanzjum pracom komisji przewodniczy kasz Reszka, za w sk砤d komisji weszki: Grzegorz Krefta (ZS Czeczewo), Gra縴na Jank (ZS M禼iszewice), Magdalena Markowska (GP Somonino) oraz Alicja Karczewska i El縝ieta Bugajna z ZS w Gor阠zynie.

Wyniki konkursu ukszta硉owa硑 si nast阷uj眂o:

Szko砤 podstawowa:

I miejsce – Kamila Kurowska z SP w Staniszewie

II miejsce – Julia Leszczy駍ka z SP w Sierakowicach

III miejsce – Dominika Piotrowiak z SP w Somoninie

Wyró縩ienia – Justyna Jeli駍ka z SP w Dier勘縩ie, Katarzyna Hinz z SP
w W阺iorach, i Linda Christiansen z SP w Czeczewie.

Gimnazjum:

I miejsce – Celina Makowska z GP w 痷kowie

II miejsce – Malwina Brzoskowska z GP w 痷kowie

III miejsce – Zofia Reclaf z GP w Sierakowicach

Wyró縩ienia – Anna Myszk z GP w Gowidlinie, Ewelina Synak z ZS w Gor阠zynie
i Robert Hallmann z GP w Przodkowie

      Gratulujemy nagrodzonym i wyró縩ionym uczniom oraz ich nauczycielom, poniewa poziom konkursu by bardzo wysoki.

       W trakcie sprawdzania prac uczestnicy wraz z opiekunami wzi阬i udzia w wycieczce do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku; wej禼ie do CEiPR-u zafundowa uczestnikom Daniel Czapiewski, w砤禼iciel firmy „Danmar”. Nagrody dla zwyci陑ców ufundowa pose Stanis砤w Lamczyk i starosta kartuski Janina Kwiecie, a drobne upominki dla uczestników wójt gminy Somonino Marian Kryszewski. W秗ód sponsorów obecnej edycji konkursu wymieni nale縴 firmy: Brands Polska z Somonina, Jacek Wro駍ki z Leszna, „Sombud” Socha Miros砤w z Somonina oraz „Dalma” Produkcja pasz z Gor阠zyna.

      Wszyscy go禼ie, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie skorzystali z gor眂ego posi砶u: tradycyjnej zupy ogórkowej przygotowanej przez panie z kuchni oraz ze s硂dko禼i ufundowanych przez cukierni „Alicja” z Kie硃ina. Szczególne podzi阫owania nale勘 si pracownikom administracji szko硑, zw砤szcza Monice Bednarek, która przyjmowa砤 zg硂szenia i czuwa砤 nad poprawno禼i danych oraz Kindze Matras, która by砤 odpowiedzialna za drukowanie dyplomów i dekoracje.

      W przygotowania konkursu w潮czy砤 si dyrekcja szko硑 z pani dyrektor El縝iet Korzeniewsk oraz wicedyrektor Alicj Karczewsk. W dniu konkursu oprócz nauczycieli polonistów we w砤禼iwe przygotowanie wydarzenia zaanga縪wali si:  Henryk 痬ijewski (nag硂秐ienie), Maria Lis (pocz阺tunek, przygotowanie stoówki), Andrzej Popiel (zdj阠ia), Justyna Plichta (opieka nad grup porz眃kow – Ko硂 M硂dych Kaszubów). Pracownicy obs硊gi zadbali o przygotowanie sal lekcyjnych. Bez zespo硂wej pracy nauczycieli, pracowników administracji i obs硊gi przygotowanie tak wielkiego przedsi陊zi阠ia – na 150 osób – nie by硂by mo縧iwe.

El縝ieta Bugajna


Pole膰 tego news'a
Podziel si臋 z innymi: Facebook
Facebook - Lubi臋 To:


Komentarze
Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?
Dodaj komentarz
Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u偶ytkownicy mog膮 ocenia膰 zawarto艣膰 strony
Zaloguj si臋 lub zarejestruj, 偶eby m贸c zag艂osowa膰.

Brak ocen. Mo偶e czas doda膰 swoj膮?

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si臋

Nie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o
Info online
Ostatnie Obrazy