Nawigacja
Artykuły » PROJEKTY
Artykuły: PROJEKTY
Kompetencje

Zespół Szkół w Goręczynie już kolejny raz bierze udział w projekcie edukacyjnym podnoszącym kompetencje uczniów i uczennic w Gminie Somonino, współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.


Umiem pływać

       RuszyÅ‚ program powszechnej nauki pÅ‚ywania dla uczniów klas III. Zadaniem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem przeciwdziaÅ‚ania uzależnieniom i patologiom spoÅ‚ecznym w roku 2014r.

Obrazy artykuÅ‚ów: plyw.jpg


Projekt dożywiania dzieci w szkołach "Pajacyk"

       Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkoÅ‚ach, który od 1998 roku prowadzi Polska Akcja Humanitarna. MisjÄ… PAH jest uczynić Å›wiat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartoÅ›ci humanitarnych.

 

Obrazy artyku�ów: pajacyk.jpg

Obrazy artykuÅ‚ów: pajac.jpg


Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego

Obrazy artyku�ów: ug.jpgObrazy artyku�ów: logo4.jpgObrazy artyku�ów: wfos.jpg

 Obrazy artyku�ów: wyrnienie.jpg

Obrazy artyku�ów: certyfikat.jpg

       W ramach konkursu Nasze jezioro – nasz sprawa og�oszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda�sku, Gimnazjum Publiczne w Gor�czynie przyst�pi�o do realizacji projektu Jezioro Ostrzyckie na drodze do morza Ba�tyckiego.


Szklanka mleka

      Szko³a Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w roku szkolnym 2010/11 od trzech lat uczestniczy w programie unijnym Szklanka mleka.

 

Obrazy artyku³ow: szklanka.jpg 


Owoce w szkole

       Nasza szko³a, jak wiele innych w Polsce, w³±czy³a siê w realizacjê programu Owoce w szkole. Od 25 pa¼dziernika 2011 roku bierze udzia³ w akcji.

 

Obrazy artyku³ów: jemkolorowo.jpg

stat4u