Informacje o albumie
collage16.jpg
Album: Pasowanie na ucznia
We wtorek dn. 23.10.2012r. o godzinie 14.00 odby�a si� uroczysto�� �lubowania uczni�w klas pierwszych. W uroczysto�ci wzi�li udzia� zar�wno uczniowie klas pierwszych jak i ich starsi koledzy. Byli r�wnie� rodzice i bliscy, kt�rzy chcieli uczestniczy� w tak wa�nym dla ka�dego pierwszoklasisty dniu. �lubowanie to jedno z najwa�niejszych wydarze� w �yciu ka�dego ucznia, dlatego uroczysto�� mia�a bardzo podnios�y, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasi�ci ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najwa�niejszy moment uroczysto�ci – pasowanie na ucznia. Najpierw zaprezentowali program artystyczny i z�o�yli uroczyst� przysi�g� na sztandar szko�y.
Pani dyrektor El�bieta Korzeniewska nie mia�a najmniejszych w�tpliwo�ci, gdy dotykaj�c ramion dzieci, z dum� przyjmowa�a je do grona uczni�w naszej szko�y. Pierwszoklasi�ci otrzymali podarunki i pami�tkowe dyplomy. Potem odby� si� s�odki pocz�stunek. Ten dzie� by� bardzo mi�y i pe�en niezapomnianych wra�e�.
�yczymy wszystkim pierwszoklasistom, by ka�dy dzie� w naszej szkole dostarcza� im wspania�ych przyg�d z nauk� oraz radosnych chwil w towarzystwie koleg�w, kole�anek i pracownik�w szko�y.
Liczba zdjęć: 98
Ostatnie zdjęcie dodane przez admin dnia 07. listopad 2012
Zobacz album
Galeria zdjęć > Pasowanie na ucznia


slub01_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 463slub02_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 411slub03_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 408slub04_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 390slub05_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 388slub06_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 365slub07_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 397slub08_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 368slub09_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 368slub10_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 361slub11_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 359slub12_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 349slub13_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 402slub14_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 395slub15_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 391slub16_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 356slub17_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 359slub18_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 354slub19_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 385slub20_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub21_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 328slub22_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 356slub23_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 343slub24_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 360slub25_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 361slub26_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 358slub27_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 368slub28_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 393slub29_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub30_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 339slub31_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 342slub32_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 400slub33_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 366slub34_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 352slub35_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 370slub36_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 324slub37_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 312slub38_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 316slub39_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 330slub40_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 373slub41_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 356slub42_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 330slub43_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 314slub44_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub45_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 338slub46_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 339slub47_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub48_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 336slub49_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 330slub50_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 334slub51_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 309slub52_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub53_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 302slub54_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 318slub55_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub56_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 348slub57_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub58_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 303slub59_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub60_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub61_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 312slub62_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 286slub63_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 331slub64_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 313slub65_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 294slub66_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 318slub67_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 289slub68_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 367slub69_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub70_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 316slub71_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 313slub72_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 346slub73_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 324slub74_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 314slub75_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 329slub76_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 296slub77_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 257slub78_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 311slub79_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 300slub80_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 314slub81_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 317slub82_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 266slub83_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 259slub84_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 301slub85_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 251slub86_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 307slub87_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 323slub88_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 317slub89_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 278slub90_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 312slub91_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 287slub92_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 351slub93_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 380slub94_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 369slub95_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 338slub96_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 348slub97_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 356slub98_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 435

stat4u