Informacje o albumie
collage16.jpg
Album: Pasowanie na ucznia
We wtorek dn. 23.10.2012r. o godzinie 14.00 odby�a si� uroczysto�� �lubowania uczni�w klas pierwszych. W uroczysto�ci wzi�li udzia� zar�wno uczniowie klas pierwszych jak i ich starsi koledzy. Byli r�wnie� rodzice i bliscy, kt�rzy chcieli uczestniczy� w tak wa�nym dla ka�dego pierwszoklasisty dniu. �lubowanie to jedno z najwa�niejszych wydarze� w �yciu ka�dego ucznia, dlatego uroczysto�� mia�a bardzo podnios�y, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasi�ci ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najwa�niejszy moment uroczysto�ci – pasowanie na ucznia. Najpierw zaprezentowali program artystyczny i z�o�yli uroczyst� przysi�g� na sztandar szko�y.
Pani dyrektor El�bieta Korzeniewska nie mia�a najmniejszych w�tpliwo�ci, gdy dotykaj�c ramion dzieci, z dum� przyjmowa�a je do grona uczni�w naszej szko�y. Pierwszoklasi�ci otrzymali podarunki i pami�tkowe dyplomy. Potem odby� si� s�odki pocz�stunek. Ten dzie� by� bardzo mi�y i pe�en niezapomnianych wra�e�.
�yczymy wszystkim pierwszoklasistom, by ka�dy dzie� w naszej szkole dostarcza� im wspania�ych przyg�d z nauk� oraz radosnych chwil w towarzystwie koleg�w, kole�anek i pracownik�w szko�y.
Liczba zdjęć: 98
Ostatnie zdjęcie dodane przez admin dnia 07. listopad 2012
Zobacz album
Galeria zdjęć > Pasowanie na ucznia


slub01_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 440slub02_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 395slub03_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 391slub04_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 373slub05_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 371slub06_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 349slub07_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 380slub08_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 355slub09_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 352slub10_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 349slub11_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 344slub12_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 334slub13_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 383slub14_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 374slub15_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 372slub16_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 336slub17_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 342slub18_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 339slub19_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 364slub20_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 329slub21_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 308slub22_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 340slub23_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 327slub24_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 346slub25_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 344slub26_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 339slub27_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 351slub28_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 376slub29_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 329slub30_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 324slub31_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub32_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 382slub33_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 350slub34_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 335slub35_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 355slub36_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 309slub37_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 293slub38_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 300slub39_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub40_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 354slub41_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 335slub42_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 312slub43_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 296slub44_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 307slub45_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 321slub46_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 324slub47_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 305slub48_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 317slub49_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 311slub50_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 316slub51_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 288slub52_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 279slub53_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 286slub54_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 300slub55_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 294slub56_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 332slub57_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 278slub58_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 285slub59_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 299slub60_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 307slub61_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 292slub62_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 270slub63_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 313slub64_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub65_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 274slub66_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 299slub67_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 270slub68_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub69_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 296slub70_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub71_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 289slub72_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub73_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 305slub74_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 294slub75_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 309slub76_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 274slub77_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 241slub78_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 295slub79_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 283slub80_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 300slub81_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 302slub82_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 246slub83_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 242slub84_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 287slub85_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 237slub86_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 289slub87_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 303slub88_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub89_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 257slub90_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub91_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 267slub92_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 334slub93_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 363slub94_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 353slub95_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 320slub96_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 331slub97_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 336slub98_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 416

stat4u