Informacje o albumie
collage16.jpg
Album: Pasowanie na ucznia
We wtorek dn. 23.10.2012r. o godzinie 14.00 odby�a si� uroczysto�� �lubowania uczni�w klas pierwszych. W uroczysto�ci wzi�li udzia� zar�wno uczniowie klas pierwszych jak i ich starsi koledzy. Byli r�wnie� rodzice i bliscy, kt�rzy chcieli uczestniczy� w tak wa�nym dla ka�dego pierwszoklasisty dniu. �lubowanie to jedno z najwa�niejszych wydarze� w �yciu ka�dego ucznia, dlatego uroczysto�� mia�a bardzo podnios�y, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasi�ci ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najwa�niejszy moment uroczysto�ci – pasowanie na ucznia. Najpierw zaprezentowali program artystyczny i z�o�yli uroczyst� przysi�g� na sztandar szko�y.
Pani dyrektor El�bieta Korzeniewska nie mia�a najmniejszych w�tpliwo�ci, gdy dotykaj�c ramion dzieci, z dum� przyjmowa�a je do grona uczni�w naszej szko�y. Pierwszoklasi�ci otrzymali podarunki i pami�tkowe dyplomy. Potem odby� si� s�odki pocz�stunek. Ten dzie� by� bardzo mi�y i pe�en niezapomnianych wra�e�.
�yczymy wszystkim pierwszoklasistom, by ka�dy dzie� w naszej szkole dostarcza� im wspania�ych przyg�d z nauk� oraz radosnych chwil w towarzystwie koleg�w, kole�anek i pracownik�w szko�y.
Liczba zdjęć: 98
Ostatnie zdjęcie dodane przez admin dnia 07. listopad 2012
Zobacz album
Galeria zdjęć > Pasowanie na ucznia


slub01_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 457slub02_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 407slub03_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 401slub04_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 387slub05_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 385slub06_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 361slub07_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 394slub08_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 365slub09_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 364slub10_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 358slub11_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 356slub12_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 346slub13_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 395slub14_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 388slub15_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 388slub16_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 350slub17_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 354slub18_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 351slub19_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 380slub20_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 341slub21_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 321slub22_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 351slub23_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 339slub24_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 357slub25_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 358slub26_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 354slub27_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 364slub28_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 388slub29_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 342slub30_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 335slub31_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 337slub32_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 396slub33_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 360slub34_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 347slub35_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 367slub36_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 321slub37_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 309slub38_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 312slub39_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 327slub40_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 370slub41_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 351slub42_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 326slub43_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 310slub44_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 321slub45_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 333slub46_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 335slub47_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 319slub48_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 331slub49_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub50_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 330slub51_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 303slub52_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 292slub53_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub54_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub55_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 310slub56_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub57_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 292slub58_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 300slub59_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 311slub60_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 322slub61_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 307slub62_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 283slub63_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 326slub64_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 310slub65_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 289slub66_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 313slub67_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 284slub68_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 362slub69_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 310slub70_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 311slub71_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 307slub72_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 341slub73_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 319slub74_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 307slub75_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 323slub76_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 291slub77_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 254slub78_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 305slub79_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 296slub80_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 311slub81_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub82_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 263slub83_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 255slub84_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 297slub85_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 248slub86_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 302slub87_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 319slub88_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 311slub89_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 272slub90_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 309slub91_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 282slub92_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 348slub93_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 374slub94_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 365slub95_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 333slub96_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub97_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 353slub98_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 428

stat4u