Informacje o albumie
collage16.jpg
Album: Pasowanie na ucznia
We wtorek dn. 23.10.2012r. o godzinie 14.00 odby�a si� uroczysto�� �lubowania uczni�w klas pierwszych. W uroczysto�ci wzi�li udzia� zar�wno uczniowie klas pierwszych jak i ich starsi koledzy. Byli r�wnie� rodzice i bliscy, kt�rzy chcieli uczestniczy� w tak wa�nym dla ka�dego pierwszoklasisty dniu. �lubowanie to jedno z najwa�niejszych wydarze� w �yciu ka�dego ucznia, dlatego uroczysto�� mia�a bardzo podnios�y, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasi�ci ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najwa�niejszy moment uroczysto�ci – pasowanie na ucznia. Najpierw zaprezentowali program artystyczny i z�o�yli uroczyst� przysi�g� na sztandar szko�y.
Pani dyrektor El�bieta Korzeniewska nie mia�a najmniejszych w�tpliwo�ci, gdy dotykaj�c ramion dzieci, z dum� przyjmowa�a je do grona uczni�w naszej szko�y. Pierwszoklasi�ci otrzymali podarunki i pami�tkowe dyplomy. Potem odby� si� s�odki pocz�stunek. Ten dzie� by� bardzo mi�y i pe�en niezapomnianych wra�e�.
�yczymy wszystkim pierwszoklasistom, by ka�dy dzie� w naszej szkole dostarcza� im wspania�ych przyg�d z nauk� oraz radosnych chwil w towarzystwie koleg�w, kole�anek i pracownik�w szko�y.
Liczba zdjęć: 98
Ostatnie zdjęcie dodane przez admin dnia 07. listopad 2012
Zobacz album
Galeria zdjęć > Pasowanie na ucznia


slub01_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 499slub02_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 455slub03_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 450slub04_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 429slub05_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 428slub06_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 404slub07_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 435slub08_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 406slub09_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 408slub10_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 401slub11_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 394slub12_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 389slub13_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 437slub14_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 435slub15_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 431slub16_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 399slub17_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 398slub18_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 392slub19_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 423slub20_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 383slub21_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 367slub22_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 394slub23_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 391slub24_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 399slub25_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 408slub26_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 396slub27_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 407slub28_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 431slub29_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 388slub30_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 380slub31_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 385slub32_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 437slub33_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 406slub34_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 395slub35_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 410slub36_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 365slub37_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 351slub38_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 357slub39_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 369slub40_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 413slub41_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 395slub42_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 367slub43_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 350slub44_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 357slub45_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 373slub46_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 378slub47_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 359slub48_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 368slub49_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 363slub50_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 368slub51_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub52_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 327slub53_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 330slub54_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 352slub55_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub56_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 377slub57_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub58_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 336slub59_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 343slub60_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 353slub61_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 342slub62_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 313slub63_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 359slub64_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 343slub65_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 322slub66_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 350slub67_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 321slub68_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 400slub69_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub70_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 346slub71_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 342slub72_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 376slub73_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 355slub74_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 343slub75_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 360slub76_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 325slub77_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 286slub78_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 343slub79_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 328slub80_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 344slub81_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 345slub82_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 295slub83_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 288slub84_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 331slub85_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 281slub86_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 335slub87_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 352slub88_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 346slub89_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 306slub90_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 340slub91_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 315slub92_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 382slub93_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 410slub94_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 402slub95_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 376slub96_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 385slub97_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 399slub98_t1.jpg

Data: 07.11.2012
Dodane przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Wyświetleń: 473

stat4u